top of page

Ydelser

Stærke teams

 

Jeg udvikler stærke teams, øger sammenhængskraften og styrker det tværgående samarbejde indenfor organisationen.  

Startskuddet er altid en konkret OPGAVE som kræver samarbejde. Her fra arbejder vi med strukturen (f.eks.  møder, målsætning, beslutningsprocesser og videndeling ) og kulturen (f.eks. værdier, feedback, håndtering af uenigheder og konkurrence). Jeg skaber blivende resultater med udgangspunkt i min viden om relationer og samspil i organisationer, min forståelse for ledelse af forandringer og mine stærke faciliteringskompetencer.

Ledelse 

 

Jeg arbejder med ledelse tæt på opgaven og ofte som et spor i en strategiimplementering eller en udviklingsproces og er med til at skabe det mod, de nye vaner og den handlekraft situationen kræver. 

Det er ledelse som et stærkt og værdifuldt redskab til at indfri organisationens mål, der har mit fokus. Det kan være i store ledelsesprogrammer hvor alle ledere i en organisation skal trænes, lederteams eller en enkelt leder jeg rådgiver og arbejder med. Jeg har et særligt blik for de samtaler og beslutningsprocesser som lederne initierer i organisationen og mellem hinanden. 

Det stærke fokus på de organisatoriske mål sikrer en legitimitet og øger deltagernes motivation for at arbejde intenst og ambitiøst med dem selv. Det er alle ledelseslag lige fra Topledelse og til kollegaledelse- uden personaleansvar. Programmerne og ydelsen skræddersyes, men bruger ofte feedback, træning i simulator, prøvehandlinger og interne læringsloop, fordi jeg igen og igen har set værdien af disse metoder. 

God myndighedsudøvelse

 

Jeg træner tilsynsførende i at mestre balancen mellem autoritet og respektfuld rollevaretagelse. Jeg kalder det Professionel myndighedsudøvelse.  

Sammen med styrelser og kommuner og produktionsvirksomheder sætter jeg fokus på den professionelle myndigheds-/tilsynsrolle/controllerrolle. Rollen er dilemmafyldt og spændt ud mellem autoritet og myndighed og omverdenens forventninger om en respektfuld, professionelle og vejledende rollevaretagelse. De tilsynsførende står med en stærk faglig viden, men kan have gavn af en faglig og praktisk træning af deres håndtering af den relationelle del af tilsynet og dialogen. Gennem observationer og interview med tilsynsførende og de parter der modtager tilsyn, bliver vi sammen klogere på hvilke redskaber og hvilken forståelse der kan flytte den tilsynsførendes praksis. Overskrifter har været: konfliktforebyggelse og håndtering, troværdighed, grænsesætning, kommunikation, facilitering af tilsyn, to på tilsyn – det gode samspil, krop og rum som kraftfulde virkemidler og vejledning og læring i tilsynet. Træning af over 1500 tilsynsførende gennem de sidste 8 år har givet en stor viden om det felt som sammen med min faglighed inden for pædagogik, ledelse og samspil og mine undervisnings og faciliteringskompetencer gør mig til en af landets eksperter indenfor Professionel myndighedsudøvelse. 

Facilitering og mødeledelse 

 

Jeg faciliterer og træner i god mødeledelse. Udvikling og forandring kræver følgeskab som kommer af inddragelse, ejerskab, beslutninger og progression i projekter og processer. Jeg hjælper med at få det til at ske.

 

Mine facliteringsopgaver dækker bredt, men trækker på samme ballast nemlig en stærk viden om, hvordan vi skaber dialoger og møder mellem mennesker, som er præget af engagement, flow men ikke mindst effekt.  Den tiltænkte effekt. 

Opgaverne er oftest: 

  • Tilrettelæggelse og facilitering af seminarer for en mindre gruppe eller kongresser for flere 100 deltagere

  • Facilitering af debriefing i projekt og kampagnegrupper 

  • Design og facilitering af strategiprocesser og kulturprocesser

  • Træning og undervisning i procesdesign, facilitering og mødeledelse intern i virksomheder

  • Rådgivere for konsulenter der selv tilrettelægger og gennemfører store kongresser 

Bestyrelsesmedlem 

 

Bestyrelsesmedlem i KONFRONT.

god myndighedsudøvelse
facilitering
Ledels
teams
BESTYRELSESMEDLEM
bottom of page